Suatu wujud interaksi sosial yang berfungsi untuk mendapatakan penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang terlibat. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari

Suatu wujud interaksi sosial yang berfungsi untuk mendapatakan penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang terlibat. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari

Jawaban:

Negosiasi

Penjelasan:

Negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial antara beberapa pihak yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang dianggap menguntungkan pihak-pihak yang bernegosiasi

Baca Juga  Perkawinan campur antara dua orang dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda adalah